Ogłoszenia w spr. pielgrzymki do Włoch w dn. 28.04-06.05.2018

W niedzielę 18 marca po "Gorzkich Żalach" w kościele w Ligocie Tur. ok. godz. 16.00 odbędzie się spotkanie przed pielgrzymką do Włoch (28.04-06.05.2018) z przedstawicielem biura podróży oraz wpłata reszty należności za pielgrzymkę (2000zł i 200 Euro od osoby). W załączniku są podane numery kont, na które można samemu zrobić wpłatę należności w zarówno w złotówkach jak i w Euro. (podać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek Pielgrzymka do Włoch 28.04-06.05.2018) W innym wypadku prosimy wpłaty dokonać na spotkaniu. W razie niemożności wpłaty na konto i wzięcia udziału we spotkaniu przedpielgrzymkowym prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

- numer kont bankowych

- informacje dla pielgrzymów