Kazanie "Szkaplerz noś, na różańcu proś"
Posłuchaj kazania "Szkaplerz noś na różańcu proś" wygłoszonego przez ks. wikarego Tomasza Maintok w dniu 13.08.2014.