Kazania Pasyjne 2009

Kazania pasyjne wygłoszone przez ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego odnoszące się do obrazu Ecce Homo i jego twórcy - Brata Alberta.

Pierwsze kazanie pasyjne


Drugie kazanie pasyjne


Trzecie kazanie pasyjne


Czwarte kazanie pasyjne


Piąte kazanie pasyjne


Szóte kazanie pasyjne