Kto to jest Ministrant

1. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.

2. Od kandydata na ministranta wymagane są odpowiednie przymioty i przygotowanie.
3. Nie można włączać w grono ministranckie osoby, która chce być ministrantem na pokaz.
4. Oprócz prośby w sercu należy wymagać dobrych przymiotów tj. modlitwa, powaga, sens służby, radość, punktualność, porządek, sumienność, gorliwość, pracowitość i zdyscyplinowanie.

 

Obowiązki ministranta

1. Realizowanie zadań LSO, a więc przede wszystkim służba liturgiczna.
2. Uczestnictwo w zbiórkach, spotkaniach formacyjnych, próbach ceremonii.
3. Formacja osobista (praca nad sobą) - kształtowanie postaw zewnętrznych:
a) Koleżeństwo,
b) Pracowitość,
c) Punktualność,
d) Kultura słowa,
e) Szacunek do drugiego człowieka.
4. Rozwój życia duchowego (religijnego)
a) Modlitwa,
b) Sakrament Spowiedzi,
c) Komunia Święta
5. Dyżur tygodniowy (wg grafiku)
7. Szanowania szat liturgicznych itp.
8. Szanuje własność wspólnoty, np. salkę i jej wyposażenie.