SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej Parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.30 (w okresie wakacyjnym o godz. 11.00), w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (czyli w Poniedziałek Wielkanocny) oraz w drugie święto Bożego Narodzenia.

Nauki przedchrzcielne
W sobotę o godz. 19.30 w domu katechetycznym (przed niedzielą, w którą udzielany jest sakrament).

 

Wymagane dokumenty
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
• prosimy zgłaszać dzieci w kancelarii parafialnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem

 

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16 rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą

 


BIERZMOWANIE

 

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany młodzieży (najczęściej gimnazjalnej) po trzyletnim przygotowaniu.
Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział w spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

 

Przygotowanie odbywa się w szkole oraz w salkach przy Parafii.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

• miał ukończony 16 rok życia
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadził życie zgodne z wiarą
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego
• najlepiej jednak żeby byli to rodzice chrzestni

 

DZIENNICZEK KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

 

Każdy z kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinienien posiadać swój "Dzienniczek Kandydata". Dzienniczek jest pomocny w prowadzeniu regularnego życia religijnego, aby dobrze przygotować się do życia w Duchu Świętym.

 

Co należy w wpisywać w dzienniczku?

1. Dzienniczek jest Twoją własnością, podpisz go (s.1) i dbaj o niego.

2. Dzienniczek jest pomocny w prowadzeniu regularnego życia religijnego, aby dobrze przygotować się do życia w Duchu Świętym.

3. Zapraszamy rodziców do tego, aby razem z Tobą prowadzili grafik obecności na Mszach św. niedzielnych (s. 9). Raz w miesiącu poproś księdza o wpis ze Mszy św.

4. Zapraszamy do udziału w spotkaniach dla młodzieży, czuwaniach, Mszach św., spotkaniach do ŚDM. Zadbaj o wpisy w rubrykach na s. 6.

5. Podobnie z comiesięczną spowiedzią. Po wyspowiadania się poproś księdza o podpis (s. 17).

6. Pozostaje jeszcze obecność na nabożeństwach (s. 11). Wszystkie rubryki mają być uzupełnione do końca roku formacyjnego w grupie. Do wpisania jest 15 wolnych miejsc, dlatego jesteś zaproszony do uczestniczenia:

dwa razy w Różańcuw Różańcu w intencji zmarłychcztery razy w Mszach św. Roratnichraz w Nieszporachdwa razy w Drodze Krzyżowejjeden raz w Nabożeństwach Gorzkich Żalidwa razy w Nabożeństwach Majowychdwa nabożeństwa wybierz sam

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII

 

Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

Mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:

Wszystkie niedzieleUroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

 


SAKRAMENT POKUTY

 

W NIEDZIELE
Podczas każdej Mszy św. - godz. 7.00, 8.00, 9.30 (suma), 11.00 (dla dzieci), 12.30, 16.30, 18.30.

W DNI POWSZEDNIE
Od poniedziałku do piątku przed Mszą św. poranną od godz. 6.00, od godz. 8.30 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 18.00. W soboty przed Mszą św. poranną od godz. 7.30 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 17.30.
Ważne: Kapłani kończą spowiadanie 5 min. przed rozpoczęciem Eucharystii.

DODATKOWO
I Piątek miesiąca od godz. 17.30 dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Udzielanie
W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych. Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie (77 455 55 46)
W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

Oprócz tego w Dzień Chorego - w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...)
Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)
W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych w pierwszą sobotę miesiąca. Zachęcamy do częstego przyjmowania Komunii (np. w każdą niedzielę) po wcześniejszym ustaleniu ze świeckim szafarzem.

Istota Sakramentu
Nie jest to "ostatnie namaszczenie", ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.

 


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
Adres Seminarium: ul. Drzymały 1,
45-342 Opole
skr. poczt. 246
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin ślubu
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą.
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty
• dokumenty tożsamości
• świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych (4 spotkania) – kościół św. Sebastiana w Opolu.
Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa znajdziemy na stronie Opolskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich www.spotkania.emaus.pl. Możliwe jest również uczestnictwo w weekendowych kursach dla narzeczonych - więcej informacji (kliknij).
Narzeczeni powinni również wziąć udział w trzech spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego w co drugi wtorek od 17.00 do 18.30 na parterze domu katechetycznego (dokładny harmonogram - zobacz).

Narzeczonych zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą "DOBRAna PARA", dzięki której w dniu ślubu mogą wraz ze swymi gośćmi wesprzeć świetlicę Cegiełka, prowadzoną w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu - czytaj więcej