Pielgrzymka familijna śladami Jana Pawła II

W dniach 10 i 11.05.2011 dzieci, które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem uczestniczyły w pielgrzymce familijnej. Program pielgrzymki obejmował między innymi: zwiedzanie sanktuarium w Łagiewnikach, odwiedziny w gospodarstwie agroturystycznym gdzie mieści się hodowla owiec.