Dziękczynna Msza Św. w odnowionym kościele w Ligocie Tur.

W piątek 14.10.2011 po trzymiesięcznym remoncie poraz pierwszy została odprawiona Msza Św. w odnowionym kościele parafialnym w Ligocie Tur. Parafialnie podczas tej Mszy Św. modlili się w dwóch intencjach - za wszystkich wiernych wspierających dzieło remontu kościoła parafialnego oraz o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla biskupa Antoniego Reimann z okazji jego 10 rocznicy nominacji biskupiej.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił biskup Antoni, który na początku Mszy Św. poświęcił nowy ołtarz oraz ambonę.