Kazania pasyjne 2015

Posłuchaj kazań pasyjnych głoszonych przez: ks. Grzegorza Poźniaka, ks. Dariusza Kroka, ks. Marcina Wilczka, ks. Joachima Waloszka, ks. Pawła Landwójtowicza i ks. Eugeniusza Plocha poruszających tematykę Dziesięciu Przykazań Bożych.

Pierwsze kazanie pasyjne - głosi ks. Grzegorz Poźniak

Drugie kazanie pasyjne - głosi ks. Daariusz Krok

Trzecie kazanie pasyjne - głosi ks. Marcin Wilczek

Czwarte kazanie pasyjne - głosi ks. Joachim Waloszek

Piąte kazanie pasyjne - głosi ks. Paweł Landwójtowicz

Szóste kazanie pasyjne - głosi ks. Eugeniusz Ploch