Zmiana księdza wikarego w parafii Ligota Tur.

Dekretem ks. bpa Andrzeja Czai 24 sierpnia następują zmiany wikariuszowskie w naszej parafii. Żegnamy ks. Tomasza Maintoka, który po pięcioletniej posłudze wikariuszowskiej w naszej parafii (dotychczas jeszcze żaden wikary nie był tak długo w naszej parafii!) odchodzi do dalszej pracy duszpasterskiej w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach.

ks daniel maksymowiczDo naszej parafii natomiast przychodzi ks. Daniel Maksymowicz. Pochodzi z Kietrza. Ma 9 lat kapłaństwa. Dotychczasową posługę kapłańską pełnił w parafii w Nysie, Kluczborku i ostatnio w Tułowicach. Jest kapelanem Opolskiej Chorągwi Harcerstwa i będzie z poruczenia ks. bpa Ordynariusza pełnił obok posługi wikariuszowskiej w naszej parafii również posługę kapelana harcerzy w Kluczborku. Ks. Daniel jest też zaangażowany w ruch kościelny „Focolari”. Ruch ten został zainicjowany we Włoszech przez nauczycielkę Chiarę Lubich (ur. 1920) w 1943 r. w Trydencie. Realizuje testament Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno”. Wyprasza dar jedności w rodzinach, życiu społecznym, wśród młodych, w parafiach, seminariach, diecezjach, zakonach, angażuje się w dialog ekumeniczny. „Fokolaryni” mogą wybrać życie konsekrowane (pracują zawodowo, tworzą kilkuosobowe wspólnoty) lub pozostawać w rodzinach (wolontariusze). Są też księża „fokolaryni” pracujący w diecezjach lub posługujący wspólnotom.

Ks. Tomaszowi dziękujemy za pracę i posługę w naszej parafii oraz życzymy wielu łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej, a ks. Daniela serdecznie witamy w naszej parafii i życzmy owocnej posługi!