Ballada o pamięci nagrobnej

Ballada o pamięci nagrobnej autorstwa ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego.

Ballada o pamięci nagrobnej

„Pamiętajcie o grobach,                                 e a
Przecież wszyscy tam pójdziemy…                  D H
Jedni prędzej, drudzy później…                      C D
Tylko nie wiemy, jak długo jeszcze pożyjemy! H

Pamiętajcie o grobach,
One głośno mówią w ciszy,
„Memento mori” - pamiętaj, że umrzesz,
Że przyjdzie czas i na ciebie!

Pamiętajcie o grobach,
mówią nam dziś piękne kazania,
O życiu, że takie krótkie,
I o śmierci, że może być nagła i niespodziewana…

Pamiętajcie o grobach,
Ojców, matek, sióstr i braci…
Wspomnijcie ich miłość i słowa,
Niczym z krzyża testamentem pisane…

Pamiętajcie o grobach,
Mężów, żon i dzieci…
Tam rodzinnych historii jest wiele…
I tajemnic… radosnych, bolesnych i chwalebnych!

Pamiętajcie o grobach,
Swoich księży i nauczycieli,
co uczyli jak życie należy przeżyć,
By nie umrzeć jeszcze przed śmiercią!

Pamiętajcie o grobach,
Tych, których kochaliście… i kochaliście za mało…,
Bo Miłość na końcu czasów nas osądzi,
wszystko wyjaśni, naprawi i uleczy.

Pamiętajcie o grobach,
Aby przy nich spotkać się … z żywymi!
Bo zmarli chcą, abyśmy za życia,
a nie po śmierci, dla siebie jeszcze bliżsi byli!

Pamiętajcie o grobach,
O zaleckach, odpustach i Eucharystii, 
co głośniej mówi od zniczy,
choć ich światło jest ważne, ważniejsze… wiekuiste!

Pamiętajcie o grobach,
nasze też tam kiedyś staną…,
Pierwsza data na nich jest już znana…,
Druga zakryta…, lecz życiem wciąż wykuwana!

słowa i muzyka: ks. Sławomir Pawiński