Roraty 2018 w parafii Ligota Turawska

Piosenka roratnia - Modlitwa Św. Augustyna - w aranżacji ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego.

 

Bądź mym oddechem Duchu Święty,

ażebym rozważał to co święte;

bądź moją siłą Duchu Święty,

ażebym czynił to, co święte;

bądź mym pragnieniem Duchu Święty,

ażebym ukochał to co święte;

bądź moją mocą Duchu Święty,

ażebym strzegł tego co święte;

strzeż mnie od złego Duchu Święty,

ażebym nie stracił tego co święte. Amen.

roraty 2018