Rekolekcje Wielkopostne 2019

Tematem przewodnim tegorocznych (06-10.03.2019) rekolekcji są słowa ze Starego Testamentu: „Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z domu niewoli” (por. Wj 20,2).
Bóg na Synaju podarował ludzkości 10 przykazań, aby się nimi kierowali na drodze do szczęścia doczesnego i wiecznego. Jak współczesnym ludziom to wychodzi…!? Potrzeba ciągłej refleksji i rachunku sumienia, przede wszystkim zaś odkrywania wciąż na nowo Dekalogu i jego wartości w naszym życiu. Przewodnikiem na drodze odkrywania Bożych przykazań w ramach rekolekcji wielkopostnych jest ks. dr Mateusz Potoczny.

06.03.2019 (środa) - kazanie z nauką ogólną

07.03.2019 (czwartek) - kazanie z nauką ogólną

07.03.2019 (czwartek) - kazanie z nauką dla małżeństw

08.03.2019 (piątek) - kazanie z nauką ogólną

08.03.2019 (piątek) - kazanie z nauką dla młodzieży

09.03.2019 (sobota) - kazanie z nauką ogólną

10.03.2019 (niedziela) - kazanie z nauką ogólną