Msze Św. dziękczynne na zakończenie pracy duszpasterskiej ks. Sławomira

26.08.2020 ks. Sławomir Pawiński kończy posługę duszpasterską w Ligocie Turawskiej, którą z zaangażowaniem pełnił przez 12 lat. Niełatwo wymienić liczne przedsięwzięcia podejmowane przez ks. Proboszcza na rzecz parafii i parafian - przeprowadzone remonty, zrealizowane wizje i marzenia, jedyne w swoim rodzaju kazania i uroczystości... Wyrażamy dziś wdzięczność za wspaniałego Proboszcza - Gospodarza, Innowatora, a przede wszystkim Przewodnika duchowego i Przyjaciela. Życzymy kontynuowania swoich dzieł w nowej parafii oraz dużo Bożego błogosławieństwa.

Kazanie wygłoszone podczas Mszy Św. dziekczynnej w Ligocie Tur.

24.08.2020 - Msza Św. w Ligocie Tur.

24.08.2020 - Msza Św. w Zakrzowie Tur.

25.08.2020 - Msza Św. w Kadłubie Tur.