Kazania pasyjne 2021

Tegoroczne kazania pasyjne przygotował i wygłosił ks. Sławomir Rutowicz - wikariusz pracujący od niedawna w naszej parafii.

21.02.2021 - pierwsze kazanie pasyjne

28.02.2021 - drugie kazanie pasyjne

07.03.2021 - trzecie kazanie pasyjne

14.03.2021 - czwarte kazanie pasyjne

21.03.2021 - piąte kazanie pasyjne

28.03.2021 - szóste kazanie pasyjne