Kazania pasyjne 2024

Tegoroczne kazania pasyjne przygotowali i wygłosili diakon Rudolf Syga oraz ks. proboszcz Leszek Rygucki.

18.02.2024 - pierwsze kazanie pasyjne

25.02.2024 - drugie kazanie pasyjne

03.03.2024 - trzecie kazanie pasyjne

17.03.2024 - piąte kazanie pasyjne (głoszone przez Rekolekcjonistę - ks. Marcina Ogioldę)

24.03.2024 - szóste kazanie pasyjne