Nowy ks. biskup ordynariusz diecezji Opolskiej ks. prof. Andrzej Czaja

Ukochani Diecezjanie, Drogie Siostry, Bracia Drodzy,
z największą radością mogę dziś Was wszystkich poinformować, że dnia 14 sierpnia 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował mojego następcę w biskupim posługiwaniu w opolskim Kościele lokalnym. Nowym Biskupem Opolskim będzie Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Czaja.

Pochodzi z naszej Śląskiej Ziemi, z parafii Wysoka k. Olesna. Urodził się 12 grudnia 1963 r. w Oleśnie Śląskim jako syn Bernarda i Heleny. W rodzinnej wiosce Wysoka uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Oleśnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1988 r. w Kluczborku.
Po rocznej posłudze duszpasterskiej wikariusza w parafii pw. św. Józefa w Zabrzu został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej został wykładowcą w tejże uczelni. W latach 1996-1998 odbył staż naukowy w Instytucie Ekumenicznym Johanna Adama Möhlera w Paderborn. W 2003 r., po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Pneumatologii i Eklezjologii na Wydziale Teologii KUL. Jest również wykładowcą na naszym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Ksiądz Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w sobotę 29 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00 w opolskiej katedrze. To wielki dzień dla naszego opolskiego Kościoła lokalnego, w którym Panu Bogu chcemy wspólnie wyśpiewać uroczyste Te Deum laudamus za nowego Biskupa Opolskiego. Chcemy go również z największą radością przyjąć i powitać. W związku z tym, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Kapłanów, Siostry zakonne i Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, na Uroczystość święceń biskupich. Proszę też usilnie o otoczenie nowego Biskupa modlitwą i życzliwością. Wszystkich kapłanów zapraszam do koncelebrowania uroczystej liturgii święceń.
W tym miejscu pozwolę sobie wyrazić szczerą wdzięczność całemu Prezbiterium i wszystkim Wiernym Kościoła opolskiego za wielowymiarowe wspieranie mnie w ciągu trzydziestu dwóch lat mojej biskupiej posługi.
Niech Dobry Bóg Wam wszystkim obficie błogosławi.

Wasz biskup
Abp Alfons Nossol
Opole, dnia 14 sierpnia 2009 r.