Zaduszki z poezja ks. Tawrdowskiego

W piątek (06.11.2009) wieczorem miało miejsce nietypowe ale bardzo poruszające spotkanie młodzieżowe pod tytułem "Zaduszki z poezją ks. Twardowskiego". Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania jednego z najpopularniejszych wierszy poety "Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą" później bibliotekarka Gminnej Biblioteki w Ligocie Tur. pani Bernadeta Staś przybliżyła sylwetkę poety oraz styl jego twórczości a w międzyczasie czytane były wybrane wiersze poety. Spotkanie zakończyło się wspólnymi przemyśleniami i rozmowami przy rozpalonym kominku oraz z kubkiem gorącego kakao w ręku.