Skład osobowy rady parafialnej w parafii Ligota Turawska

 

Poniższy skald rady parafialnej wybrany został w wyborach do Rad Parafialnych w dniu 20.11.2015 i obowiązywać będzie przez cztery kolejne lata.

 

Ligota Turawska

• Jan Lazik
• Krystian Lipp
• Krzysztof Wollny
• Bernadeta Staś

 

Kadłub Turawski

• Sylwia Krok
• Krystyna Rudnik
• Jan Gryszczyk
• Jerzy Farys

 

Zakrzów Turawski

• Paweł Grzesik
• Małgorzata Panic
• Eryk Wenzel
• Marek Świtała