Kazania Pasyjne 2012

Kazania pasyjne głoszone przez ks. Tomasza Maintoka.

Pierwsze kazanie pasyjne

Trzecie kazanie pasyjne

Czwarte kazanie pasyjne

Piąte kazanie pasyjne

Szóste kazanie pasyjne