Kazania "pod trzema krzyżykami"

Posłuchaj kazań Triduum Paschalnego "pod trzema krzyżykami" głoszonych przez ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego.

Kazanie Wielki Czwartek


Kazanie Wielki Piątek


Kazanie Wielka Sobota


Podsumowanie


Twój Ojciec klękał pod Krzyżem