Pasterka 2016 w Ligocie Turawskiej

Tegorocznej Mszy Św. Pasterskiej przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Sławomir Pawiński.