Kazania Pasyjne 2017

Tegoroczne kasania pasyjne głosi ks. wikariusz Daniel Maksymowicz.

05.03.2017 - pierwsze kazanie pasyjne

12.03.2017 - drugie kazanie pasyjne

19.03.2017 - trzecie kazanie pasyjne

26.03.2017 - czwarte kazanie pasyjne

02.04.2017 - piąte kazanie pasyjne

09.04.2017 - szóste kazanie pasyjne