Akt poświęcenia Parafii i rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje salet 14Zapraszamy w dn. 8 września 2017 roku w święto Narodzin Najświętszej Maryi Panny do poświęcenia parafii i naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski w tym dniu w całym naszym kraju, we wszystkich parafiach i rodzinach będziemy chcieli oddać się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, aby w ten sposób uwielbić Boga i naśladować Maryję w Jej cichej i pokornej drodze świętości w codzienności. Ten Akt oddania ma być wolnym i świadomym aktem zawierzenia i poświęcenia się Panu Bogu i Matce Bożej. Zachęcamy, aby wcześniej zapoznać się z tym Aktem oddania, przeczytać i przemyśleć, co będziemy ślubować Maryi. Zachęcamy, aby go dokonać w atmosferze religijnej, najlepiej przed figurką Matki Bożej lub Jej obrazem.
Najlepiej, aby ten Akt oddania uczyniła cała rodzina w dniu 8 września, ale można ten Akt uczynić w innym dogodnym dla całej rodziny dniu. W załączniku prezentujemy uroczyste oba Akty oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Akt oddania RODZINY (w formacie PDF)

- Akt oddania RODZINY (w formacie DOCX)

- Akt oddania PARAFII

- obowiązki wynikające z aktu oddania NSM