Kazania pasyjne 2018

Tegoroczne kazania pasyjne głosi ks proboszcz dr Sławomir Pawiński.

18.02.2018 - pierwsze kazanie pasyjne

25.02.2018 - drugie kazanie pasyjne

04.03.2018 - trzecie kazanie pasyjne

11.03.2018 - czwarte kazanie pasyjne

18.03.2018 - piąte kazanie pasyjne

25.03.2018 - szóste kazanie pasyjne