Kazania pasyjne 2019

Tegoroczne kazania pasyjne przygotował ks. wikariusz Krzysztof Kozimor.

10.03.2019 - pierwsze kazanie pasyjne

17.03.2019 - drugie kazanie pasyjne