Kazania pasyjne 2019

Tegoroczne kazania pasyjne przygotował ks. wikariusz Krzysztof Kozimor.

10.03.2019 - pierwsze kazanie pasyjne

17.03.2019 - drugie kazanie pasyjne

24.03.2019 - trzecie kazanie pasyjne

31.03.2019 - czwarte kazanie pasyjne

07.04.2019 - piąte kazanie pasyjne

14.04.2019 - szóste kazanie pasyjne