Książka "Paciorki od Serca"

paciorki od serca okłldka

"Tajemnice życia ludzi splatają się z tajemnicami różańca, czasem się wzajemnie krzyżują i przenikają, czasem się na siebie nakładają, a czasem trwają ze sobą w dziwnym powiązaniu, którego człowiek do końca sam nie rozumie. Każdy człowiek jest tajemnicą ze swoją historią życia, dlatego trzeba się uczyć na te ludzkie tajemnice patrzeć i je rozważać w Duchu Świętym, aby dostrzec w nich tajemnicę Boga Żywego, który poszczególne „paciorki” wydarzeń i przeżyć wiąże ze sobą niewidzialną opatrznościową „nicią” łaski. Każdy człowiek ze swoją historią to jakby osobny „różaniec”, który Bóg nam podaje do rozważenia na modlitwie. Na mojej drodze życia spotkałem już wielu ludzi ze swoimi „różańcowymi” tajemnicami. W poniższych rozważaniach chciałbym przedstawić niektóre z nich i podzielić się z czytelnikami doświadczeniem ich „czytania” i rozważania. Chciałbym jednocześnie zaprosić czytelników, aby biorąc te „paciorki” od serca wzięli sobie je do serca i modląc się otrzymali natchnienia od Ducha Świętego do rozważania tajemnic swojego życia, aby mogli się przekonać, że tak naprawdę tajemnice różańca ukryte są w naszym życiu, a nasze życie ukryte jest w tajemnicach różańca".

Ks. Sławomir Pawiński

Książka dostępna jest na plebanii.