Kazanie ks. Sławomira Pawińskiego

Kzanie ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego z dnia 21.06.2020 r.