Kazania pasyjne 2021

Tegoroczne kazania pasyjne przygotował i wygłosił ks. wikary Sławomir .

21.02.2021 - pierwsze kazanie pasyjne

28.02.2021 - drugie kazanie pasyjne