Pasterka 2008 w Ligocie Tur.

Dziś o godzinie 24:00 w kościele parafialnym w Ligocie Turawskiej odbyła się uroczysta pasterka. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Sławomir Pawiński.

Nagrania video