Pierwsza Komunia Święta 2010 w parafii Ligota Tur.

Pelikan – symbol Chrystusa i Eucharystii.

Symbolika pelikana w chrześcijaństwie opiera się na dziele z II wieku pt. „Fizjolog”. Jest to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione dzieło na temat zwierząt, które stanowi podstawę średniowiecznej symboliki zwierząt. Czytamy w nim, że ptak ten bardzo kocha swe pisklęta. Zdarza się, że gdy dorastają, dziobią swoich rodziców, oni zaś, odtrącając je, mogą uderzyć tak mocno, że ciosy te okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów.

Potem żałują tego, co uczynili, i po trzech dniach matka otwiera swoją pierś dziobem i skrapia martwe pisklęta własną krwią i je ożywia. „Spójrzmy na samego Pana – pisał św. Augustyn – a może ptaki jego przedstawiają. […] Nie przemilczajmy tego, co mówi się, a nawet czyta o owym ptaku pelikanie […]. Powiada się o tych ptakach, że uderzeniami swoich dziobów zabijają swoje młode, i że następnie opłakują przez trzy dni zabite we własnym gnieździe. Wreszcie matka sama siebie ciężko rani i własną swą krew wylewa na małe, które dzięki niej ożywają. Może jest to prawda, a może nie. Jeżeli jednak jest to prawda, pomyślcie, w jaki sposób odpowiada to temu, który ożywił nas swoją krwią”. Pisarze kościelni w różny sposób interpretują tekst „Fizjologa”, ale zachowują zasadniczą myśl. Remigiusz z Auxerre wyjaśnia, że pelikan zabijający swoje pisklęta i ożywiający je na trzeci dzień swoją krwią, jest symbolem Chrystusa, który uśmiercił rodzaj ludzki przez to, że sam jako człowiek poddał się śmierci, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Stąd w ikonografii, już od II wieku, mityczny ptak stał się symbolem Chrystusa, który "życie oddaje za braci". Kiedyś motyw pelikana często zdobił zewnętrzne drzwi tabernakulum

 

Pelikan - symbol rodzicielskiej troski, poświęcenia, symbol ofiarności. Obok symboliki eucharystycznej nawiązującej do Chrystusa można też wskazać na znaczenie symboliczne pelikana jako rodzica. Pelikan zakładając gniazdo skubie swoje pióra, aby wyłożyć nimi owe gniazdo i robi to tak ofiarnie, że aż czasem pojawia się krew na piersiach, co mogło przyczynić się do powstania legendy. Faktem jest, iż pelikany wysiadują na zmianę złożone przez samicę jajka, co ma wymiar symboliczny i w pierwszym okresie wspólnie troszczą się o młode pelikany. Stąd symbolika rodzicielskiej ofiarności i poświęcenia znajduje swoje odzwierciedlenie.

Nagranie video

Galeria zdjęć