Koncert scholi "Róża Maryi" oraz orkiestr dętych z Ligoty oraz Dobrzenia Wlk.

W niedzielne popołudnie (07.01.2018) w kościele w Ligocie Tur. odbyło się "parafialne kolędowanie".  W koncercie wystąpili schola parafialna "Róża Maryi" pod drygenturą Pana Rajmunda Wiechy oraz parafialną orkiestra dęta z Ligoty Turawskiej wraz z orkiestrą dęta z Dobrzenia Wielkiego pod drygenturą Pana Łukasza Wieczorka.

Czytaj więcej: Koncert scholi "Róża Maryi" oraz orkiestry 

Listy członków nowych Róż Żywego Różańca w parafii Ligota Tur.

Matka Boża w Fatimie prosiła, módlcie się na różańcu, a wiele łask na was spłynie. Z okazji 100-lecia objawień w Fatimie zrodziła się inicjatywa utworzenia nowych Róż Żywego Różańca, które będą swoistym jubileuszowym wotum wdzięczności Matce Bożej za rozwój kultu fatimskiego w naszej parafii. Powstały nowe trzy Róże Żywego Różańca (po jednej w każdej wiosce). Dziękujemy wszystkim nowym zaangażowanym w dzieło modlitwy różańcowej i życzymy wielu łask od Boga przez ręce Maryi!

 -  Lista członków II Róży Różańca Świętego w Kadłubie Tur.

 -  Lista członków II Róży Różańca Świętego w Zakrzowie Tur.

 -  Lista członków IV Róży Różańca Świętego w LigocieTur.

Czytaj więcej: Listy członków nowych Róż Żywego Różańca w parafii Ligota Tur.

Akt poświęcenia Parafii i rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje salet 14Zapraszamy w dn. 8 września 2017 roku w święto Narodzin Najświętszej Maryi Panny do poświęcenia parafii i naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski w tym dniu w całym naszym kraju, we wszystkich parafiach i rodzinach będziemy chcieli oddać się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, aby w ten sposób uwielbić Boga i naśladować Maryję w Jej cichej i pokornej drodze świętości w codzienności. Ten Akt oddania ma być wolnym i świadomym aktem zawierzenia i poświęcenia się Panu Bogu i Matce Bożej. Zachęcamy, aby wcześniej zapoznać się z tym Aktem oddania, przeczytać i przemyśleć, co będziemy ślubować Maryi. Zachęcamy, aby go dokonać w atmosferze religijnej, najlepiej przed figurką Matki Bożej lub Jej obrazem.
Najlepiej, aby ten Akt oddania uczyniła cała rodzina w dniu 8 września, ale można ten Akt uczynić w innym dogodnym dla całej rodziny dniu. W załączniku prezentujemy uroczyste oba Akty oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Akt oddania RODZINY (w formacie PDF)

- Akt oddania RODZINY (w formacie DOCX)

- Akt oddania PARAFII

- obowiązki wynikające z aktu oddania NSM

Pierwsze Nabożeństwo Fatimskie 2017

W piątek 12.05.2017 o godzinie 23:00 na błoniach plebanijnych rozpoczeło się Pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. Miało ono szczególny wymiar, gdyż tym akcentem rozpoczęły się obchody 100-lecia obiawień Fatimskim w naszej parafii.

Czytaj więcej: Pierwsze Nabożeństwo Fatimskie 2017

Miniekstremalna Droga Krzyżowa 2017

W piątek 7 kwietnia o godz. 20.30 zebrało się w Grocie Fatimskiej w Zakrzowie ok.50-60 osób. Najpierw poświęciliśmy Różaniec Procesyjny (długość 6 metrów). Potem wraz z krzyżem wyruszyliśmy w Drogę Krzyżową...

Czytaj więcej: Miniekstremalna Droga Krzyżowa 2017

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Od Środy Popielcowej aż do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (01-05.03.2017) trwały tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje wygłosił ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki. Rozważania koncentrowały się na zagadnieniach związanych z Pięcioma Przykazaniami Kościelnymi.

Czytaj więcej: Rekolekcje Wielkopostne 2017

Misyjny Bal Karnawałowy 2017

Tradycyjnie w jedną z sobót karnawału (21.01.2017) odbył się już poraz ósmy Misyjny Bal Karnawałowy. W tym roku gościem specialnym był sam biskup Antoni Reimann.

Czytaj więcej: Misyjny Bal Karnawałowy 2017

Koncert Bożonarodzeniowy 2017

W niedzielne popołudnie (08.01.2017) podczas nabożeństwa odbyło się wspołne parafialne kolędowanie. W koncercie wystąpili:
- Parafialna Dziecięca Orkiestra Dęta
- Parafialna Schola "Róża Maryi"
- zespoł "Ploaris 2" z Kadłuba Tur.

Czytaj więcej: Koncert Bożonarodzeniowy 2017

Odnowienie Misji Świętej 2015

W dniach 23-30.10.2016 w naszej parafii odbyło się Odnowienie Misji Świętej. Podobnie jak rok wcześniej kaznodziejami byli o. Henryk Kałuża oraz o. Józef Niesłony.

Posłuchaj nagrań audio nauk głoszonych podczas Odnowienia Misji Świętej 2015

Czytaj więcej: Odnowienie Misji Świętej 2015

Msza Św. dziękczynna ks. Tomasza Maintoka

W poniedziałek (22.07) w Kadłubie Tur. oraz we wtorek (23.08.2016) ks. wikary Tomasz Maintok po pięciu latach spędzonych w naszej parafii odprawił Msze Św. dziękczynną za swoją posługę kapłańską. Dekretem Ordynariusza Opolskiego ks. bp Andrzeja Czaja został przeniesiony do parafii pw. Św. Antoniego w Zdzieszowicach.

Czytaj więcej: Msza Św dziękczynna ks. Tomasza Maintoka

Zmiana księdza wikarego w parafii Ligota Tur.

Dekretem ks. bpa Andrzeja Czai 24 sierpnia następują zmiany wikariuszowskie w naszej parafii. Żegnamy ks. Tomasza Maintoka, który po pięcioletniej posłudze wikariuszowskiej w naszej parafii (dotychczas jeszcze żaden wikary nie był tak długo w naszej parafii!) odchodzi do dalszej pracy duszpasterskiej w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach.

Czytaj więcej: Zmiana księdza wikarego w parafii Ligota Tur.